Ringkasan Penilaian Aplikasi

× Terima Kasih Atas Penyertaan Anda / Thank You For Your Participation!
1.Nama Sistem/System Name: myPUNCH
2. Adakah anda berpuashati dengan perkhidmatan kami?/Tell us your experience using our online service?
( Jumlah:18 Peratus:64.29% )
( Jumlah:10 Peratus:35.71% )
( Jumlah:0 Peratus:0.00% )
( Jumlah:0 Peratus:0.00% )
( Jumlah:0 Peratus:0.00% )
3.Berdasarkan pengalaman anda, apakah penambahbaikan yang perlu dilakukan oleh agensi?Based on your experience,what area do you think require futher improvement?
BilKriteriaPeratus(%)
1Masa Capaian | Loading Time0.00 %
2Panduan Menggunakan Perkhidmatan | Guidance to complete transaction33.33 %
3Ketepatan Maklumat | Accurate of information38.10 %
4Perkhidmatan Yang Ringkas | Effortless Service0.00 %
5Keselamatan | Security28.57 %
6Susun atur yang mesra pelanggan | User Friendly Layout0.00 %
7Kesediaan Portal/Sistem Untuk Dicapai | Accessibilty Of Portal/System0.00 %


PORTAL RASMI KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG / PENANG OFFICIAL PORTAL