Penilaian Sistem Aplikasi

1. NAMA SISTEM/SYSTEM NAME: PENANG ALERT
2. Kategori Pengguna/Type Of User : Orang Awam Dalaman / Pentadbir Sistem
3. Adakah anda berpuashati dengan perkhidmatan kami?/Tell us your experience using our online service?
4. Berdasarkan pengalaman anda, apakah penambahbaikan yang perlu dilakukan oleh agensi?Based on your experience,what area do you think require futher improvement?
  • Sistem Ini Secara Keseluruhan Memenuhi/Melebihi Ekspektasi Saya
  • Masa Capaian | Loading Time
  • Panduan Menggunakan Perkhidmatan | Guidance to complete transaction
  • Ketepatan Maklumat | Accurate of information
  • Perkhidmatan Yang Ringkas | Effortless Service
  • Keselamatan | Security
  • Susun atur yang mesra pelanggan | User Friendly Layout
  • Kesediaan Portal/Sistem Untuk Dicapai | Accessibilty Of Portal/System
5. Cadangan Penambahbaikan / Suggestions For Improvement
6. Sila Masukkan Kod Captcha Di Bawah / Please keyin captcha code as below:
CAPTCHA